sunnuntai 20. joulukuuta 2015

Huolta Akaan lapsille, nuorille ja perheille tärkeiden palvelujen leikkauksista

Akaan Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen käynnistämisen taustasyinä oli kaksi toisiinsa kytkeytyvää asiaa:

1)    vinoutunut palvelurakenne, jossa perheet, lapset ja nuoret eivät saaneet ajoissa tukea erilaisiin arjen ja elämän ongelmiin. Kun apua ja tukea ei saada oikeaan aikaan ja perheen tarpeiden mukaan, ongelmilla on taipumus vaikeutua. Silloin tarvitaankin jo kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpia ja järeämpiä tukitoimia. Tämä näkyy Akaan kunnan budjetissa suurina ns. viimesijaisen korjaavan tuen palvelujen kustannuksina.  
2)    huoli viimesijaista tukipalvelua tuottavan henkilöstön jaksamisesta, kun autettavia on paljon ja toisaalta nähdään, että monia lapsia, nuoria ja perheitä pitäisi voida auttaa varhaisemmin mutta tukea ei ole ollut heille saatavilla tarpeiden mukaan.

Kaksivuotiselle hankkeelle saatiin Työsuojelurahaston osarahoitusta kehittämistyön asiantuntijan palkkioon, mutta varsinaiset parantamistoimet tehdään Akaan henkilöstön toimin.

Viimesijaisissa palveluissa ei juurikaan voida itse vaikuttaa asiakkaiden määrään: miten lapsia, nuoria ja perheitä pystytään tukemaan tavallisessa arjen elämässä, ratkaisee sen kuinka paljon asiakkaita esimerkiksi lastensuojeluun tai lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ohjautuu.

Niinpä esimerkiksi päivähoidon ja koulun arjessa pitää olla mahdollisuus huomioida lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeet - suurissa päivähoito- ja luokkaryhmissä tämä ei samalla tavalla mahdollistu. Toisaalta osalle lapsista ja perheistä, joiden vanhempi on työtön, on säännöllinen jokapäiväinen päivähoidon arki tärkeä perustuki.

Jotta vinoutunut palvelurakenne muuttuisi ja viimesijaisten tukipalvelujen kustannukset vähenisivät, pitää siis parantaa varhaista tukea lapsille, nuorille ja perheille, yhtenä esimerkkinä syksyllä käynnistynyt Akaan Pyydä apua -perhepalvelu.

Jos Akaassa halutaan vaikuttaa palvelujen KOKONAISKUSTANNUKSIIN, pitäisi kyetä asioita tarkastelemaan pitkäjänteisesti ja tunnistamaan kustannus-vaikuttavuusketjut: talouden tasapainotus lyhyellä tähtäimellä ja huonosti perustelluilla leikkauksilla voikin koitua kunnan lisäkustannuksiksi. 

Näistä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Näyttöä on myös siitä, että erityisesti lapsuuteen ja osaamiseen tehdyt investoinnit tuottavat parhaiten ja ovat luoneet perustan Suomen kilpailukyvylle ja menestymiselle kaikilla mahdollisilla valtioiden vertailumittareilla mitattuna.

Näköpiirissä on, että monet tehdyt ja tekeillä olevat päätökset eivät perustu kustannusvaikuttavuus-arvioihin eivätkä tue kestävää pitkäjänteistä taloudenpitoa.

Nämä supistukset eivät voi olla vaikuttamatta lastensuojelun tarpeeseen: tarve tullee kasvamaan, ei vähenemään. Ja tämä näkyy lisääntyneinä kokonaiskustannuksissa. 

·                     suurentuvat päivähoitoryhmät
·                     niiden lasten oikeus päivähoitoon supistuu, jotka siitä hyötyisivät eniten
·                     suurentuvat luokkakoot kouluissa
·                     koulun kerhojen väheneminen
·                     kouluavustajien väheneminen
·                     aamu- ja iltapäivätoiminnan niukkeneminen ja maksujen roima korottaminen 
·                     perheissä tehtävä tukityön, ja kotipalvelu saatavuus eivät ole riittävää perheiden tarpeisiin
·                     tukihenkilötoiminnan niukkuus
·                     perheiden taloudellisen aseman heikentyminen, työttömyys, maksujen korotukset kohdentuvat usein samoille perheille.

Löydät lisätietoa Onnistunut työ tekee hyvää-hankkeesta Akaan kunnan nettisivuilta ja blogista.


Sirkka Rousu, hankkeen tukena toimiva asiantuntija, hallintotieteen tohtori ja sosiaalityöntekijä, yliopettaja
------------------------ 

maanantai 16. marraskuuta 2015

Ajankohtaisia kuulumisia lapsiperhepalveluista - miten muualla, miten Akaassa?


Olin valtakunnallisessa Lasten Kaste -seminaarissa 3-4.11.2015 Tampereella. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma Kaste on rahoittanut viimeisen 8 vuoden ajan erilaista lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä, ja organisoinut Lasten Kaste- oppimisverkostoja. Keskiössä on ollut perhekeskus-toiminta, opiskelija- ja oppilashuolto sekä lastensuojelu. 

Paljon hyviä toimintamalleja on saatu aikaan jo ensimmäisen Kaste-kaudenkin aikana, joiden vakiinnuttamista on jatkettu ja myös uusia teemoja on ollut kehittämisen kohteena.
Tilaisuudessa oli monia asiantuntijapuheenvuoroja, kuten perheiden muutoksesta puhunut professori Kimmo Jokisen esitys. Kannattaa tutustua.Akaa on ollut mukana mm. LasSe:ssa, jossa on kehitetty lastensuojelutarpeen arviointia -sitä miten lapsen ja perheen kanssa työskennellään tilanteessa kun avun tarve on ilmennyt.  

Akaan oman perhekeskuksen palvelut ovat täydentyneet Pyydä apua -perhepalvelulla, jota perheohjaaja Minna Pekkarinen nyt luotsaa. Perhekeskuksen toimintaa tullaan edelleen kehittämään -kokemusten myötä.  

Sukupolvien yli ulottuvista ongelmista puhuttiin THL:n ja Soccan 6.11.2015 seminaarissa.  Erityisesti nyt puhuttiin päihdeongelmista ja väkivallasta. Asioihin voidaan ja pitää vaikuttaa yhteiskunnallisilla päätöksillä, parantamalla työntekijöiden osaamista ja yhteistyötä sekä tietenkin palveluja ja tukea, jota lapsi ja perheet tarvitsevat. 
   
Sipilän hallitus on käynnistämässä lapsiperheiden palvelujen kehittämisen muutoshanketta, johon tullaan satsaamaan noin 40 miljoonaa euroa. STM on juuri äsken käynnistänyt hankkeen. Kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus hakea kehittämisavustusta syksyllä 2016.Tässä vielä uutinen Kuntaliiton Lähipalvelu-kilpailusta, jossa molemmat voittaneet tuotteet liittyivät lapsiperheiden palveluihin. Kilpailussa etsittiin uusia keinoja lapsiperheiden arjen sujuvoittamiseen: 

Tuote-sarjan voitti Hyvinvoinnin palvelutarjotin, joka on kehitetty Kainuun sote-kuntayhtymän Aktiiviasiakas-hankkeessa.  

Idea-sarjan voitti Perhepaalu-malli, jossa oppilaitokset ja kolmas sektori tukevat kunnan perhetyötä ja kotipalvelua.

Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen seuraava henkilöstön työpaja on 23.11.2015. Siinä keskitytään osaamisen ja johtamisen teemoihin. Hankkeen aineistot löytyvät Akaan nettisivuilta.

Raportoi Sirkka Rousu.

                                     *****

Lue lisää Sipilän hallituksen lapsiperhepalvelujen muutosohjelmasta. 

Lue lisää LasSen kehittämistyöstä, jossa Akaa ollut mukana.

Lue lisää Lasten Kaste-hankkeen 3-4.11.2015 päätösseminaarin aineistoista.

Lue lisää mitä saatiin aikaiseksi jo aiemmassa (2008-2011) Lasten Kaste-hankkeessa.

Lue lisää Puheista tekoihin! Ylisukuplvisten ongelmien kohtaaminen ja ehkäiseminen lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa 6.11.2015 seminaarista. 

Lue lisää Lähipalvelukilpailun uutisesta lokakuussa 2015 voittaneista toimintamalleista.  

Tässä linkit kilpailussa mukana olleisiin lähipalveluihin. 
perjantai 18. syyskuuta 2015

Perheille tukea varhaisemmin - Pyydä apua -nappula käyttöön myös Akaassa

Akaassa on käynnistynyt syyskuussa uusi perhepalvelu. Sosiaaliohjaaja, perheohjaaja Minna Pekkariseen voi ottaa yhteyttä kun perheessä tarvitaan apua ja tukea arkeen. Minna on tavoitettavissa puhelimella tai Akaan nettisivuilla olevan Pyydä apua -yhteydenottopyynnön kautta 24/7 kaikkina päivinä. Paina rohkeasti ”netti-nappulaa”: on fiksua pyytää apua ajoissa, ks. alla linkki palveluun.

Netin kautta tuleviin pyyntöihin vastataan mahdollisimman pian, viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.  Perhepalvelu on ns. yhden luukun periaatteella toimiva palvelu, johon yhteyttä ottamalla käynnistyy perheen palvelutarpeen arviointi.  Perheet voivat tarvita erilaisia tukipalveluja, joita Minna etsii palveluverkosta perheelle.

Mallia perhepalvelu-nappulaan haettiin mm. Raisiosta. Myös muissa kaupungeissa on otettu käyttöön Pyydä apua -yhteydenottomahdollisuus netissä. Vantaalla perhevalmentajat kirjoittavat Perhekoutsi-blogia ja ajankohtaista keskustelua käydään facebook-sivulla, ks. alla linkit näihin.

                                                                 ******   
Kesätauon jälkeen on Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeessa työstetty jo monia asioita.

Ohjausryhmä pohti elokuun työpajassaan Akaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT-analyysi). Tämän pohjalta muotoiltiin yhteistä visiota, joka ohjaisi eri toimijoiden työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa koko kunnassa. Visiota ja yhteisiä toimia on tarkoitus työstää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltaessa. Visiolla tarkoitetaan eri toimijoiden yhteistä tavoitetta, joka ohjaisi lasten ja nuorten hyvinvointityötä koko kunnassa. Tärkeä osa visiota tullee olemaan vuoropuhelu ja osallistuminen sekä yhdessä tekemisen meininki.

Syyskuun ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. palvelujen parannusehdotuksista lasten ja nuorten mielenterveyden hoitopolkua. Hoitopolun kehittäminen on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen asia. Muiden kehittämistoimien ehdotuksia vielä valmistellaan, kuten perheasioiden sovittelua, nepsy-toimintaa ja lastensuojelua.

Henkilöstön työpajassa työstettiin lähijohtamista ja palvelutiimejä. Akaan talouden sopeuttamisohjelman johdosta ainut sosiaalityön johtajan vakanssi lakkautetaan, kuitenkaan asiakastyön lähijohtamisen tarve ei häviä mihinkään. Henkilöstön kanssa työstetään nyt esitystä perusturvalautakunnalle palvelutiimi-malliksi, joka varmistaisi vaativassa ja raskaassa asiakastyössä tarvittavan lähijohtamisen tuen. Palvelutiimeissä huolehditaan sovituilla työnjaoilla, että palvelut toimivat lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin parhaimmalla tavalla. Palvelutiimit myös kehittävät omaa työtään yhdessä. Tavoitteeksi on asetettu asiakaslähtöiseen ajatteluun perustuvien moniammatillisten palvelutiimien rakentuminen.

Lastensuojelun ja perhetyön henkilöstön kanssa käynnistettiin samoin työskentely. Kirjoitimme auki mistä lastensuojelussa voi olla kiitollinen: esimerkiksi siitä voi olla kiitollinen kun perheet kokevat saaneensa apua kotiin, perheet kokevat tulleensa kuulluksi, osaavista kollegoista ja hyvästä yhteistyöstä ollaan myös kiitollisia. Seurantatietoa, jolla osoitetaan lastensuojelutyön vaikutukset, pitää ryhtyä myös kokoamaan asiakkailta systemaattisesti - tällä hetkellä tieto jää näkymättömäksi kunkin perheen asiakirjoihin. Pohdimme lastensuojelun asiakastyön prosesseja: mikä toimii ja missä pulmia, jotka pitäisi ratkaista. Työskentely jatkuu ja syksylle sovittiin kolme yhteistä tapaamista.

Sirkka Rousu, hankkeen kehittäjäkumppani

Lisätietoa


Tampereen kaupungin perhepalvelujet Pyydä apua-palvelu verkossa. http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/sosiaalityo/lapsiperheet.html

Vantaan Perhekoutsien blogi verkossa http://vantaanperhekoutsit.com/


Löydät kehittämishankkeen erilaiset asiakirjat Akaan nettisivuilta http://www.akaa.fi/lapset-nuoret-ja-perheet/lapsiperheiden-palvelujen-kehitt/

lauantai 30. toukokuuta 2015

Akaan lapsiperhepalvelujen johtamisen kehittäminen

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 25.5.2015. 


Ennen varsinaisia kokousasioita työstimme lapsiperhepalvelujen johtamista: pohdimme mistä akaalainen voi tunnistaa, että lapsiperhepalveluja johdetaan kunnassa hyvin. Sen jälkeen työstimme millaista johtamista halutaan olla kehittämässä lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Työskentelyosio viritti teemaa, jota jatkamme elokuussa pidettävässä ohjausryhmän työpajassa.


Ohjausryhmä sai myös katsauksen valmisteilla olevista palvelujen kehittämissuunnitelmista:

- lapsiperheiden palvelu, jonne voi tulla missä tahansa perhettä askarruttavassa huolessa
- Nepsy-toiminta, jossa lapsen ja nuoren oireisiin saataisiin perheille tukea
- lasten ja nuorten mielenterveyshoitoketjun kehittäminen
- perheasioiden sovittelu
- myöhemmin syksyllä myös lastensuojelun kehittämistoimet. 

Kehittämistoimia koskevat suunnitelmat tulevat 7.9.2015 ohjausryhmän päätettäväksi. 

Kilpailukutsuun emme olleet saaneet lisää ehdotuksia valmisteilla olevan perhepalvelun tunnisteeksi ja nimeksi. Niinpä päätettiin toimittaa palkintona olleet leffaliput jo aiemmin ehdotuksensa jättäneille kahdelle osallistujalle. Uuden palvelun nimi ja tunniste jää vielä pohdittavaksi ja myöhemmin päätettäväksi.

Sovittiin myös syksyn aikatauluista: 

·         17.8. klo 13-16, ohjausryhmän työskentely-paja. 
·         syyskuu: Lapsiperheiden tukipalvelut -palvelun avajaiset myöh.sovittavana päivänä 
·         7.9.2015 klo 14-16 ohjausryhmän kokous. 
·         14.9.2015 klo 13-16 henkilöstön työpaja 
·         7.10.2015 klo 18  mahdollisesti Lapsiperhe-foorumi
·         23.11.2015 klo 13-16 henkilöstön työpaja
·         30.11.2015 klo 14-16 ohjausryhmän kokous.

Rentouttavaa kesää!

sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Opintomatkalla Raision lapsiperhepalveluissa

Kävimme yhdessä Akaan kaupungin henkilöstön, johdon ja päättäjien kanssa ottamassa oppia Raision perhepalveluista. Opintokäynti liittyi Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämistyöhön, jossa toimin kehittämisen sparraajana. Oppaana meillä oli Raision perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen, perhevalmentaja Mirva Maine ja perhekuraattori Minna Lehtinen.

Raisio sai vuoden 2015 Lastensuojeluteko-palkinnon innovatiivisuudesta, jolla lapsiperheille on tehty mahdollisimman helpoksi pyytää itse apua. Esimerkkeinä tästä ovat perhevalmentajan lainaamismahdollisuus kirjastosta ja nettisivustolla oleva Pyydä apua -yhteydenotto, johon saa vastauksen seuraavan arkipäivänä. Paljon muutakin Raisiossa on toki tehty. Päättäjillä oli rohkeutta siunata ajatus: ”piikki on auki” avopalvelukustannuksiin sen mukaan mitä tarvitaan.

Investoinnit mahdollisimman varhaisen ja oikea-aikaisen tuen saamiseen, ovat vähentäneet kokonaiskustannuksia noin miljoonalla kolmen vuoden ajanjaksolla ja sijoitettujen lasten määrä suhteessa alle 18-lasten määrään on vähentynyt noin 1,5 %:sta nykyiseen noin 0.8 %:iin. Kun perhe, lapsi ja nuori on saanut apua viiveettä, ilman jonotuksia, on se ollut myös vaikuttavaa asiakkaidenkin arvioimana. Usein avuksi on riittänyt yksi tai muutama perhetapaaminen lapsen, nuoren ja perheen arkiympäristössä.

Perinteisissä palveluissa, kuten perheneuvolassa käännettiin jonotus toisin päin: uudelle asiakkaalle aika tarjotaan viiveettä. Ensimmäinen tapaaminen usein jo rauhoittaa tilannetta ja perheen kanssa yhdessä priorisoidaan tarvittavia tukiratkaisuja. Yllätyksellistä on ollut, että useille perheille riittää nopeasti saatu ensikäynti ja optiona mahdollisuus lisäkäynnistä.

Raisiossa on panostettu erityisesti perhepalvelujen brändäämiseen ajatuksella, että on fiksua hakea apua. Ja apua saa viiveettä ja ratkaisuhakuisesti. Kun perhe itse on ajoissa liikkeellä, löytyvät ratkaisut usein helpommin ja kevyemmillä tukitoimilla. Palvelemalla paremmin ja ajoissa, saadaan vaikutuksia. On fiksua myös antaa asiakkaille palvelulupaus. Positiivinen leviää siinä missä negatiivinenkin kuva.

Lapsiperheen lisäksi on myös työntekijöille luotu vastaava Pyydä työpariksi - palvelu. Jalkautuviin palveluihin on tulossa lisähenkilöstöä tälle vuodelle mm. perhevalmentaja, kodinhoitaja, alakoulujen psykiatrinen sairaanhoitaja sekä palveluohjaaja. Yhteisiä työmenetelmiä on koulutettu kaikkien käyttöön, kuten Lapsi puheeksi -menetelmä, jota voidaan käyttää mm.kouluissa ja päivähoidossa. Raisiossa pyritään myös ”yhden asiakassuunnitelman -toimintamalliin”, ja hyvään palvelujen koordinoimiseen. Toiminta onkin jo pitkälti uuden sosiaalihuoltolain periaatteiden mukaista. Lastensuojelun piirissä on ne, jotka lain mukaan ovat juuri lastensuojelullisen tuen tarpeessa.     

Keskeisiä havaintoja Raision onnistumisesta:
-       tietoa avun mahdollisuuksista tulee tarjota ymmärrettävällä tavalla ja kielellä
-       avun pyytämisen oltava helppoa
-       apua tarjotaan viiveettä ilman jonotusta
-       apua saa siellä missä sitä on luontevaa saada: jalkaudutaan, verkostoidutaan yhteistyöhön  
-       avuksi kehitetään juuri sitä, mikä tuntuu luontevalta ratkaisulta pulmiin: kuten on toteutettu esimerkiksi pop up-palveluina lapsille ja nuorille läksyvalmennus, yhteisöllistä aluetoimintaa mm. maahanmuuttajien perheiden parissa koulujen ja päivähoidon lasten ja perheiden tarpeisiin, perheklinikka-toimintaa, ja erilaisia ryhmiä.

Kehitysprosessin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat:
-          kaikille yhteinen toimintakenttä ja tarina: ”jotta jokainen lapsi voisi kasvaa turvallisessa kodissa”
-          yksinkertainen yhteinen strategia: ”yhdessä oikeaan aikaan”, miten oma työni liittyy yhteiseen tarinaan  
-          johtamiseen ja johtamisen kautta tukea: tiimiajattelua, luottamusta, yhteistä työtä
-          tekemällä ja rohkeasti kokeilemalla myös uusia keinoja käyttöön
-          joustavuus
-          työn organisoiminen asiakkaiden tarpeiden mukaan

Kehitys Raisiossakin jatkuu mm. moniammatillinen perhevalmennusklinikka-toimintaa edelleen kehitetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Myös perhetyötä ollaan kehittämässä edelleen, samoin perheiden ja lasten tukea erotilanteissa tulee vankistaa, ja pohditaan lastensuojelutyössä nyt käytössä olevan tiimijaon perusteita.

Palkinto meni kyllä oikeaan osoitteeseen! -kiitos Mikko, Minna ja Mirva opastuksestanne. Ja saimme luvan myös laittaa heille lisäkysymyksiä "pyydä apua"-periaatteella. 

Bussissa vielä odottavalla mielellä -menomatka Raisioon.      

Neuvonpidossa perusturvajohtaja Elina Anttila ja Raision perhekuraattori Minna Lehtinen. Selin perusturvalautakunnan puh.johtaja Harri Rantala keskustelemassa perhevalmentaja Mirva Maineen kanssa.


Raision perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen kuvaa muutostalkoiden periaatteita.


Kun on investoitu oikea-aikaiseen apuun ja avopalveluihin, on kokonaiskustannukset vähentyneet. 

Artikkelin tekstin kokosi Sirkka Rousu. 

keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Oppia Nurmijärven mallista Akaan Lapsiperhe-foorumissa

Akaan ensimmäiseen Lapsiperhe-foorumiin kokoontui vajaa 40 eri alojen ammattilaista ja muutama päättäjäkin oli mukana.  Seuraava Lapsiperhe-foorumi on syksyllä.Lapsiperhe-foorumissa kuultiin ajankohtaisista muutoksista lainsäädännössä: 1.4.2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jonka tavoitteena on parantaa lapsiperheiden erilaisen tuen saantia kuten kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilöilö tai tukiperhe, vertaisryhmätoimintaa.  Myös päivähoitolaki muuttuu 1.8.2015 ja on jatkossa nimeltään varhaiskasvatuslaki, jonka sisältöä tullaan uudistamaan vielä lakiuudistuksen toisessa vaiheessa. Jokaisen lapsen kanssa tullaan laatimaan varhaiskasvatussuunnitelma -Vasu. Kasvatuskumppanuutta myös edelleen kehitetään.  
Lapsiperhefoorumin pääesityksessä Olli Laiho kuvasi varhaisen avoimen yhteistyö-ajattelua ja toimintamallia sekä Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua sekä suunnitelman keskeistä sisältöä.


Yksinkertaiset yhteiset toimintaperiaatteet.


Sitä tehdään, mikä on lapselle, nuorelle ja perheelle tärkeää.

Voit tutustua perusturvajohtaja Elina Anttilan ja päivähoidon johtaja Anneli Säterin esityksiin Akaan Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeen nettisivuilla - tässä linkki. -oikeassa palkissa 20.4.2015 lapsiperhe-foorumi.

Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta esitteli hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu, jonka esitys löytyy samoin Akaan nettisivuilta, kuten myös pääpuhujan Olli Laihon esitys.


tiistai 31. maaliskuuta 2015

Opintomatka Raisioon 24.4.2015: palveluremontti on tehostanut perheen tuen saamista


Bussi on varattuna ja suunta kohti Raision kaupunkia. Vielä muutama vuosi sitten lapsiperheet jonottivat  myös Raisiossa erilaisiin tukipalveluihin eikä palvelua saanut silloin kun sen tarve oli. Silti kaupungin budjetista käytettiin paljon rahaa palveluihin. Yhtälöön, jossa palveluja ei saanut ja silti rahaa kului, tarvittiin muutos.

Tästä muutoksesta haluamme oppia, sillä tilanne on samantapainen myös Akaassa. Raisio palkittiin kehitystyöstään talvella 2015 vuoden Lastensuojelutekona.

Voit tutustua Raision malliin perhepalvelujohtaja Hulkkosen luentoesityksen avulla: esitys on pidetty kasvatus- ja perheneuvontapäivillä 6.11.2014.  - tässä linkki esitykseen. 

Olethan merkinnyt jo kalenteriin 20.4.2015 klo 14 Akaan Lapsiperhefoorumin -tervetuloa!

Siellä saamme kuulla viime vuoden 2014 Lastensuojeluteon voittaneen Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamallista. Laajalla yhteistyöllä ja osallistuvalla tekemisellä valmistui myös kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Voit tutustua siihen tästä linkistä. Olli Laiho kertoo asiasta lisää!

Kuntajohto ja päättäjät lukevat Kuntalehteä. Se onkin oiva kanava kertoa lapsiperhepalveluista.

Kuntalehden 3/2015 (5.3.2015) erillisliitteenä on SOS-lapsikylä säätiö julkaissut Uudistuva lastensuojelu 2015 lehden. Lehden voit lukea tai tilata maksutta tästä linkistä.

Myös MLL:n Lapsemme kunta 2015 -lehti ilmestyi Kuntalehden erillisliitteenä 4/2015 (26.3.2015). Lapsemme kunta -lehdessä oli myös artikkeli Raision mallista sekä ensimmäisen Lastensuojeluteko-palkinnon 2013 saaneen Imatran mallista. Asiaa oli lehdessä myös perhekeskus-toiminnasta ja monesta muusta. Lehti löytyy tästä linkistä.

Katsastetaan Lapsiperhefoorumissa 20.4. onko bussissa vielä tilaa ja olisiko lapsiperheiden kalenterissa jollakin aikaa osallistua tähän koko päivän reissuun Raisioon.

Tapaamisiin 20.4.2015. Ohjelman löydät tästä linkistä. 
tiistai 17. maaliskuuta 2015

Akaan Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeessa kehitetään asiakastyötä laaja-alaisesti

Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen ohjausryhmälle esiteltiin maaliskuun kokouksessa millaisia kehittämisen kohteita olisi tarpeen käynnistää.

Ehdotuksia on työstetty monialaisissa työpajoissa henkilöstön kanssa - asiakkaita ja kuntalaisia ei vielä ole ollut mukana työpajoissa tai muutoinkaan valmistelussa. Toivottavasti jatkossa!

Kehittämissuunnitelmia valmistellaan parhaillaan asiakastyöntekijöiden pienryhmissä, jotka myös tekevät ehdotuksia miten lapsiperheiden ja asiakkaiden osaaminen saataisiin kehittämistyöhön mukaan.

Monissa kunnissa on erilaisia kuntalais- tai asiakasraateja, kutsutaan nettipaneeliin kommentoimaan ja evästämään kehittämisehdotuksia, järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia ja pyydetään vastaamaan kyselyihin. On smonenlaisia tapoja kutsua mukaan.

Kehittämiskohteet ovat:

  • Lapsiperheiden tukipalvelut -palvelupisteen käynnistäminen:  tukipisteellä ei ole vielä nimeä -siitä on kilpailu meneillän. Palvelupiste on ns. kynnyksetön palvelu kaikille lapsiperheille. 
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoketjun parantaminen: lapsille, nuorille ja perheille varhaista tukea ja tarpeen mukaista hoitoa. 
  • Nepsy-toiminnan käynnistäminen: ehkäisevää ja varhaista tukea lapsille ja vanhemmille sekä myös osaamista työntekijöille.   
  • Perheasioiden sovittelutoiminnalla monipuolista tukea perheille ja vanhemmille.
  • Lastensuojelun nykytilan analysointi ja sen pohjalta myöhemminn suunniteltavat kehittämistoimet.

Lisäksi yhtenä suurena kehityskohteena on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteistyömallien ja yhteensovittavan johtamisen kehittäminen. Tätä teemaa lähdetään työstämään ohjausryhmän elokuun työskentelyssä. 

Lisäksi ohjausryhmässä todettiin, että vertaisryhmätoiminnan tarvetta parhaillaan selvitetään. Tällaisia ryhmiä on aina ollutkin, ja aika-ajoin on arvioitava millaiselle ryhmätoiminnalle on erilaisille kohderyhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa tarvetta.

Voit tutustua ohjausryhmän kokousmuistioon Akaan nettisivuilla

Kaikille avoin Lapsiperhe-foorumi on 20.4.2015 klo 14. Sen ohjelma löytyy myös nettisivuilta (sivuston oikeasta palkista pitäisi löytyä).  Ohjelma löytyy myös tästä blogista.

Huhtikuun lopulla matkaamme myös opintokäynnille Raisioon. Sieltä saadaan kokemuksia ja toivottavasti uusiakin ideoita lapsiperhepalvelujen kehittämiseksi.   perjantai 20. helmikuuta 2015

Kutsu: Avoin Lapsiperhe-foorumi 20.4.2015 klo 14-16 Akaassa.

Varaa kalenteriisi 20.4.2015 klo 14-16. 

Kutsu 

Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke valmistelee kaikille avointa Lapsiperhe-foorumia 
tilaisuus on lähtölaukaus Akaan lapsiperhepalvelujen yhteiselle kehittämistyölle.   

Foorumiin ovat tervetulleita akaalaiset lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelevät ja toimintaa johtavat sekä järjestöissä, seurakunnassa ja vapaa-ajan toiminnoissa toimivat. Myös lapsiperhepalveluista vastaavat päätöksentekijät lautakunnissa ja valtuustossa ovat tervetulleita.

OHJELMA

Lapsiperhe-foorumi Akaassa

Aika               ma 20.4. klo 14-16
Paikka            Toijalan yhteiskoulun auditorio, Kurisjärventie 18, 37800 Akaa

Tilaisuuden kohderyhmä

·         Tilaisuus on avoin kaikille lapsiperhepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneille.  

·         Foorumiin ovat tervetulleita akaalaiset lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelevät ja toimintaa johtavat sekä järjestöissä, seurakunnassa ja vapaa-ajan toiminnoissa toimivat. Myös lapsiperhepalveluista vastaavat päätöksentekijät lautakunnissa ja valtuutossa ovat tervetulleita.

Foorumin tarkoitus             

·         Tilaisuus on lähtölaukaus Akaan lapsiperhepalvelujen yhteiselle kehittämistyölle.
·         Tilaisuudessa saat tietoa ajankohtaisista muutoksista lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hallinnossa ja lainsäädännössä sekä Akaassa käynnistyneestä lapsiperhepalvelujen kehittämistyöstä.
·         Tilaisuudessa kuulet millainen on varhaisen avoimen yhteistyön toimintatapa, jonka kehitystyöstä Nurmijärvi palkittiin vuonna 2014. Kuulemme myös lasten ja nuorten hyvinvointityötä koko kunnassa ohjaavan ja kehittävän suunnitelman laadinnasta, suunnitelman sisällöstä ja sen toteuttamisesta. 
 
Ohjelma

·         Ajankohtaista Akaan lapsiperhepalveluissa sekä lainsäädännössä, päivähoidon johtaja Anneli Säteri ja perusturvajohtaja Elina Anttila
·         Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016, esittely, hankkeen erityisasiantuntija Sirkka Rousu
·         Varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli koko kunnan yhteisenä toiminta- ja ajattelutapana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma yhteisenä välineenä lasten ja nuorten hyvinvointityössä ja palvelujen kehittämisessä, toimiala-asiantuntija Olli Laiho, Nurmijärvi

Olet lämpimästi tervetullut!

----------- 
Keväällä muuta 

Tätä ennen kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontuu 2.3.2015. 
Löydät  asialistan nettisivuiltame.  

Kehittämistyön valmistelua jatketaan 5.3.2015 työpajassa. 

Tutustumiskäyntejä teemme 24.4.2015 kaupunkeihin, jotka ovat olleet edelläkävijöitä lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä. Tutustumiskohteet eivät ole vielä vahvistuneet. 


maanantai 9. helmikuuta 2015

Vuoden lastensuojelu-palkinto Raisiolle: pitäisikö mennä sinne opintomatkalle?


Raisiossa lapsiperheet voivat lainata kirjastosta 

perhevalmentajan 


Kunnallinen lastensuojeluteko 2015 -palkinnon sai Raision kaupungin Lainaa kirjastosta perhevalmentaja -toimintamalli.

Siinä kuka tahansa kuntalainen voi lainata kirjastosta perheen käyttöön oman perhevalmentajan – yhtä helposti kuin kirjan.
Palkinto luovutettiin 3. helmikuuta Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivillä Kuntatalolla Helsingissä. 
Raision mallissa perhevalmentajan voi lainata kirjaston asiakaspäätteeltä, kirjastovirkailijan avustuksella tai tapaamalla kirjastossa kerran viikossa päivystävää perhevalmentajaa.

Perhevalmentajat ovat kokeneita perhetyön ammattilaisia, jotka pystyvät auttamaan perhettä heti. Neuvoja ja apua saa yhdestä paikasta, joustavasti ja kotiin tuotuna. 
Malli sai palkintoraadilta kiitosta etenkin ennakkoluulottomasta lähestymistavastaan.

Lue lisää palkinnosta ja kunniamaininnat saaneista kaupungeista ja heidän toiminnastaan
Lastensuojelun Keskusliiton nettisivuilta, jonne pääset tästä 


Olemme Akaan hankkeessa suunnittelemassa opintokäyntiä johonkin edelläkävijä-kaupunkiin.

Yksi tutustumiskohde voisi olla tämän vuoden voittaja Raisio tai viime vuoden voittaja Nurmijärvi ja sen avoimen varhaisen yhteistyön malli, tai Imatran hyvinvointineuvola, joka oli ensimmäinen tämän Lastensuojeluteko-palkinnon saaja. Myös Etelä-Karjalan sote-palvelut Eksote Lappeenrannassa ovat kehittäneet Lapsi- ja perhetalon palveluja  - pohdinta opintomatkan toteutuksesta on meneillään.


Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että lapsiperheet saavat tukea kun tarvitaan.
Lue mitä laki tuo tullessaan Sirkan Lastensuojelija-blogista, tässä linkki.   

torstai 5. helmikuuta 2015

Lapset ja nuoret ja perheet Akaassa: ota osaa kilpailuun ja keksi lapsiperheiden palvelupisteelle nimi ja tunniste


Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tarvitsee tunnuksen. 

Tämä on kilpailukutsu:
Akaan kaupungin perusturvatoimi julistaa kilpailun, jossa haetaan visuaalista tunnistetta tai logoa uudelle palvelupisteelle. 
Tunnisteessa voi olla esimerkiksi hyödynnettynä hankkeesta tuttu auringonkukka-aihe, tai sitten osallistuja voi ideoida uuden ilmeen. Tunnisteen lisäksi osallistujat voivat ehdottaa nimeä palvelupisteelle. Visuaalista tunnistetta ja nimeä voi ehdottaa yhdessä tai vain toista erikseen.
Nimi- ja logokilpailuun toivotaan runsasta osanottoa kaikilta kiinnostuneilta ja esimerkiksi koululaisilta. Myös ryhmät voivat osallistua yhteisellä ehdotuksella, mikseipä vaikka perheenä. Palkintoina voittajille tullaan jakamaan elokuvalippuja.

Jätä ehdotuksesi 27.2.2015 mennessä 
  • sähköpostitse osoitteella: webmaster@akaa.fi 
  • Jos toimitat postitse, niin osoitteella Akaan kaupungintalo, PL 34, 37801 Akaa.
  • Voit myös tuoda ehdotuksen kaupungintalolle aukioloaikana: käyntiosoite on Myllytie 3, Akaa.

Merkkaa sähköpostin otsikoksi tai kuoreen teksti ”Nimi- ja logokilpailu”.
Hankkeen yhtenä päämääränä on koota kaikki lapsiperheiden tarvitsemat erilaiset tukipalvelut ja tukimuodot yhteen, uudentyyppiseen palvelupisteeseen. 
Tämän palvelupisteen kautta mitä tahansa apua tarvitseva perhe pääsee yksilöllisen tilanteensa mukaisesti oikeiden palvelujen ääreen.

Lisätietoja kilpailusta saat:
Akaan kaupungin sosiaalityönjohtaja Pirjo Kukkonen, puh. 040 335 3381 / pirjo.kukkonen(at)akaa.fi

lauantai 31. tammikuuta 2015

Mahdollisuus näköalapaikkaan Akaan lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä: tutustu hankkeeseen Akaan nettisivuilta

Kiinnostaako lapsiperhepalvelujen kehittäminen?

 

Akaan kaupungin perusturvatoimessa on käynnissä lapsiperhepalvelujen kehittämishanke. Hanketta ohjaa ohjausryhmä. Siinä on mukana edustajat päivähoidosta, koulusta ja koulun erityistyöstä, terveystoimesta, nuorisotoimesta, sosiaalityöstä, perhetyöstä ja perheneuvolasta sekä perusturvalautakunnan edustaja.
Ohjausryhmään kaivataan mukaan myös lapsiperheiden edustajaa.
Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan? Saat näköalapaikan ja voit vaikuttaa lapsiperhepalvelujen kehittymiseen.
Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta matkakulut korvataan. Ohjausryhmä edistää ja ohjaa kehittämistyötä. Se kokoontuu muutaman kerran keväällä ja syksyllä.
Ohjausryhmän lisäksi tullaan kehittämistyön erilaisiin pajoihin ja tilaisuuksiin kutsumaan mukaan kuntalaisia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja.  
Laita vapaamuotoinen hakemus kiinnostuksestasi tulla mukaan
Ilmoita kiinnostuksestasi tulla mukaan ohjausryhmään: laita yhteystietosi perusturvajohtajalle ja kerro siinä myös millaisessa toiminnassa olet ollut aiemmin tai nyt olet mukana.
Helpointa on lähettää tiedot sähköpostilla: elina.anttila(at)akaa.fi. Lisätietoja hankkeesta saat Elinalta puh. 040 335 4270. Lisätietoa hankkeesta löytyy Akaan nettisivuilta.
Voit ilmoittaa myös kiinnostuksestasi osallistua kehittämistyöhön: suunnittelemme kevään työpajoja ja tilaisuuksia. 
Voit seurata hankkeen toimintaa Akaan nettisivuilta, jonne pääset tästä linkistä
Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

torstai 29. tammikuuta 2015

Työpajassa 29.1.2015 paneuduttiin uuteen lainsäädäntöön ja työstettiin lapsiperhepalvelujen kehittämiskohteita Akaassa

Lapsiperhepalvelujen henkilöstöä kokoontui 29.1.2015 Akaan valtuustosaliin.

Yhdessä perehdyttiin uuteen sote-alan lainsäädäntöön, pohdittiin lakimuutosten vaikutuksia palveluihin ja työskentelyyn. Pelkästään lakitekstiä lukemalla ei käy ilmi lain tavoitteet ja perustelut, siksi kannattaa aina lukea hallituksen esitys, sekä valiokunnan mietintö.

Todettiin myös, että kansalaisten ja palveluja käyttävien asiakkaiden perehdyttäminen muuttuneeseen lainsäädäntöön olisi tärkeää: laki edellyttää kunnan kokoavan tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja kokemuksista palvelujen saatavuudesta. Kunnan tulee kutsua mukaan kuntalaisia ja asiakkaita palveluja kehittämään.

Tässä linkki sosiaalihuoltolaki-uudistukseen STM:n sivuille. Sieltä pääset katsomaan myös meneillään olevien lakikoulutusten tallenteet.

Tässä myös linkki eduskunnan sivuille, josta löytyy kaikki lainsäädännön valmisteluun liittyvät asiakirjat.

Eduskunnan kirjasto kokoaa lakiin liittyvää tiedote-materiaalia myös hienosti sivuilleen, tässä linkki tiedotesivulle.

Työpajassa jatkettiin myös lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemien tukipalvelujen kehittämistä.

Ehdotukset viedään Onnistunut työ tekee hyvää -lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeen ohjausryhmän käsittelyyn.

Kehittämistyöhön ollaan parhaillaan etsimässä lapsiperheiden edustajia.sunnuntai 25. tammikuuta 2015

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke käynnistynyt


Akaassa on käynnistynyt kehittämistyö lapsiperheiden tukipalvelujen saatavuuden sekä näissä palveluissa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Voit seurata kehittämishankkeen ajankohtaista etenemistä tästä blogista. 
Hankkeen nettisivut sijaitsevat Akaan kaupungin sivuilla (linkki tulossa).  

Kehittämistyön tavoitteena on, että lapsi, nuori ja perhe voi saada tukea tarpeidensa mukaan ilman viivettä ja mahdollisimman helposti. Yhteistyössä kehitetään sujuvat ja asiakkaalle selkeät palveluprosessit. Lapsiperhepalveluissa toimivien työhyvinvointiin vaikutetaan jäsentyneellä yhteistyöllä ja johtamisella.  

Kehittämiseen kutsutaan mukaan lapsia, nuoria ja vanhempia, kuntalaisia sekä lapsiperheiden kanssa toimivia kumppaneita - tervetuloa mukaan! 

Onnistunut työ tekee hyvää - Akaan hanke saa rahoitusta Työsuojelurahastolta 2014-2016. 

Lisätietoa hankkeesta Akaan kaupungin sivuilta (tulossa): sieltä löydät mm. hankkeen työpajojen ja ohjausryhmän kutsut ja muistiot sekä hanke-esittelyn materiaalit.  


Ollaan yhteydessä!

Elina Anttila, perusturvajohtaja, hankkeen ohjausryhmän puh.johtaja
puh. 040 335 4270, elina.anttila@akaa.fi

Kehittämishankkeen asiantuntijana ja tämän blogi-sivuston julkaisijana toimii HT Sirkka Rousu Pystymetsä Oy:stä, puh. 050 301 9132, sirkka@pystymetsa.fi