torstai 17. maaliskuuta 2016

Akaan hanke esillä sosiaalialan asiantuntijapäivillä 15.3.2016 - Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen lupaavia tuloksia


Olimme saaneet kutsun esitellä Talentian valtakunnallisilla sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä mitä olemme tehneet Akaassa. Esittelystä vastasivat perusturvajohtaja Elina Anttila ja hankkeen asiantuntija yliopettaja Sirkka Rousu.

Esityksemme oli sessiossa "Hyvinvointia työstä", mihin kehitystyömme raportointi oikein hyvin sopikin onhan hankkeemme nimi Onnistunut työ tekee hyvää. Sessio oli hyvin suosittu: jokainen tuoli oli käytössä (taisi olla 10 tuolia kahdeksassa rivissä).

Kuvasimme 2014 Akaan kunnan lähtötilannetta: suuret kustannukset, viimesijaisen ns.korjaavan asiakastyön määrä kasvanut, kuitenkin samaan aikaan asiakkaat jonottivat palveluja, henkilöstö oli jaksamisensa rajoilla  - tämä pähkinänkuoressa. Muutoksen tekeminen oli välttämätöntä. Päätimme hankkeistaa muutostyön ja hakea sille ulkopuolista rahoitusta, jota saimmekin Työsuojelurahastolta.

Päätimme tarkastella hyvin kokonaisvaltaisesti lapsiperhepalvelujärjestelmää, sen johtamista, asiakasprosesseja ja yhteistyötä, osaamista ja palvelujen saatavuutta - oletimme, että työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa mm. selkiyttämällä perustehtävää ja työnjakoja .... (ks. esitysdioistamme lisää).

Päätimme myös, että kehitystyö tehdään yhteistyössä lapsiperhepalvelujen henkilöstön kanssa ja tätä oman työn kehittämistä tuetaan ja fasilitoidaan eri tavoin.

Kuvaamme esityksessämme mitä asioita otimme erityisen kehittämisen kohteeksi, jotta lapset, nuoret ja perheet voisivat saada oikea-aikaisia ja tarpeidensa mukaisia palveluja. Kehitystyö niiden osalta on meneillään. Uudistimme perusturvan sosiaalityön johtamisen: siirryimme jaetun ja osallistavan tiimijohtamisen malliin. Johtamismalli on lähtenyt hyvin toimimaan.

Käynnistimme myös eri hallintokuntien yhteistyönä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisen - kaikkien kohderyhmähän on Akaan lapset, nuoret ja perheet. Siksi tarvitaan yhteinen näkemys nykytilasta ja kehitystarpeista sekä muutoksen tekemisestä Akaassa.

Esityksemme herätti kiinnostusta: monilla paikkakunnilla ollaan samankaltaisten ongelmien äärellä. Lupasimme antaa lisätietoja kaikille kysyjille.

Löydät esityksemme Akaan nettisivuilta. Tässä linkki sivuille.Sosiaalialan asiantuntijapäiviltä raportoi Sirkka Rousu

Lisätietoa työhyvinvoinnin edistämisestä esimerkiksi täältä

- Inspis .työn tuunaajan inspiraatiokirja 2015 Työterveyslaitos 

- Innostava esimies - Inspistä! Esimiehelle työkirja 2015 Työterveyslaitos, 

- Helsingin Sanomien artikkeli 23.3.2016 tuunaamisesta ja hyvästä johtamisesta

- Työyhteisön hyvinvoinnista erilaisista näkökulmista Työterveyslaitos

Lapsiperhepalveluja on kehitetty monissa kunnissa. Rimpelä & Rimpelä (2015) kuvaavat Kunnallisalan Kehittämissäätiön julkaisemassa tutkimusjulkaisunsa liitteessä lukuisia perhepalvelujen remontteja. Kannattaa tutustua. Tässä linkki Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla.