perjantai 18. syyskuuta 2015

Perheille tukea varhaisemmin - Pyydä apua -nappula käyttöön myös Akaassa

Akaassa on käynnistynyt syyskuussa uusi perhepalvelu. Sosiaaliohjaaja, perheohjaaja Minna Pekkariseen voi ottaa yhteyttä kun perheessä tarvitaan apua ja tukea arkeen. Minna on tavoitettavissa puhelimella tai Akaan nettisivuilla olevan Pyydä apua -yhteydenottopyynnön kautta 24/7 kaikkina päivinä. Paina rohkeasti ”netti-nappulaa”: on fiksua pyytää apua ajoissa, ks. alla linkki palveluun.

Netin kautta tuleviin pyyntöihin vastataan mahdollisimman pian, viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.  Perhepalvelu on ns. yhden luukun periaatteella toimiva palvelu, johon yhteyttä ottamalla käynnistyy perheen palvelutarpeen arviointi.  Perheet voivat tarvita erilaisia tukipalveluja, joita Minna etsii palveluverkosta perheelle.

Mallia perhepalvelu-nappulaan haettiin mm. Raisiosta. Myös muissa kaupungeissa on otettu käyttöön Pyydä apua -yhteydenottomahdollisuus netissä. Vantaalla perhevalmentajat kirjoittavat Perhekoutsi-blogia ja ajankohtaista keskustelua käydään facebook-sivulla, ks. alla linkit näihin.

                                                                 ******   
Kesätauon jälkeen on Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeessa työstetty jo monia asioita.

Ohjausryhmä pohti elokuun työpajassaan Akaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT-analyysi). Tämän pohjalta muotoiltiin yhteistä visiota, joka ohjaisi eri toimijoiden työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa koko kunnassa. Visiota ja yhteisiä toimia on tarkoitus työstää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltaessa. Visiolla tarkoitetaan eri toimijoiden yhteistä tavoitetta, joka ohjaisi lasten ja nuorten hyvinvointityötä koko kunnassa. Tärkeä osa visiota tullee olemaan vuoropuhelu ja osallistuminen sekä yhdessä tekemisen meininki.

Syyskuun ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. palvelujen parannusehdotuksista lasten ja nuorten mielenterveyden hoitopolkua. Hoitopolun kehittäminen on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen asia. Muiden kehittämistoimien ehdotuksia vielä valmistellaan, kuten perheasioiden sovittelua, nepsy-toimintaa ja lastensuojelua.

Henkilöstön työpajassa työstettiin lähijohtamista ja palvelutiimejä. Akaan talouden sopeuttamisohjelman johdosta ainut sosiaalityön johtajan vakanssi lakkautetaan, kuitenkaan asiakastyön lähijohtamisen tarve ei häviä mihinkään. Henkilöstön kanssa työstetään nyt esitystä perusturvalautakunnalle palvelutiimi-malliksi, joka varmistaisi vaativassa ja raskaassa asiakastyössä tarvittavan lähijohtamisen tuen. Palvelutiimeissä huolehditaan sovituilla työnjaoilla, että palvelut toimivat lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin parhaimmalla tavalla. Palvelutiimit myös kehittävät omaa työtään yhdessä. Tavoitteeksi on asetettu asiakaslähtöiseen ajatteluun perustuvien moniammatillisten palvelutiimien rakentuminen.

Lastensuojelun ja perhetyön henkilöstön kanssa käynnistettiin samoin työskentely. Kirjoitimme auki mistä lastensuojelussa voi olla kiitollinen: esimerkiksi siitä voi olla kiitollinen kun perheet kokevat saaneensa apua kotiin, perheet kokevat tulleensa kuulluksi, osaavista kollegoista ja hyvästä yhteistyöstä ollaan myös kiitollisia. Seurantatietoa, jolla osoitetaan lastensuojelutyön vaikutukset, pitää ryhtyä myös kokoamaan asiakkailta systemaattisesti - tällä hetkellä tieto jää näkymättömäksi kunkin perheen asiakirjoihin. Pohdimme lastensuojelun asiakastyön prosesseja: mikä toimii ja missä pulmia, jotka pitäisi ratkaista. Työskentely jatkuu ja syksylle sovittiin kolme yhteistä tapaamista.

Sirkka Rousu, hankkeen kehittäjäkumppani

Lisätietoa


Tampereen kaupungin perhepalvelujet Pyydä apua-palvelu verkossa. http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/sosiaalityo/lapsiperheet.html

Vantaan Perhekoutsien blogi verkossa http://vantaanperhekoutsit.com/


Löydät kehittämishankkeen erilaiset asiakirjat Akaan nettisivuilta http://www.akaa.fi/lapset-nuoret-ja-perheet/lapsiperheiden-palvelujen-kehitt/