tiistai 31. maaliskuuta 2015

Opintomatka Raisioon 24.4.2015: palveluremontti on tehostanut perheen tuen saamista


Bussi on varattuna ja suunta kohti Raision kaupunkia. Vielä muutama vuosi sitten lapsiperheet jonottivat  myös Raisiossa erilaisiin tukipalveluihin eikä palvelua saanut silloin kun sen tarve oli. Silti kaupungin budjetista käytettiin paljon rahaa palveluihin. Yhtälöön, jossa palveluja ei saanut ja silti rahaa kului, tarvittiin muutos.

Tästä muutoksesta haluamme oppia, sillä tilanne on samantapainen myös Akaassa. Raisio palkittiin kehitystyöstään talvella 2015 vuoden Lastensuojelutekona.

Voit tutustua Raision malliin perhepalvelujohtaja Hulkkosen luentoesityksen avulla: esitys on pidetty kasvatus- ja perheneuvontapäivillä 6.11.2014.  - tässä linkki esitykseen. 

Olethan merkinnyt jo kalenteriin 20.4.2015 klo 14 Akaan Lapsiperhefoorumin -tervetuloa!

Siellä saamme kuulla viime vuoden 2014 Lastensuojeluteon voittaneen Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamallista. Laajalla yhteistyöllä ja osallistuvalla tekemisellä valmistui myös kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Voit tutustua siihen tästä linkistä. Olli Laiho kertoo asiasta lisää!

Kuntajohto ja päättäjät lukevat Kuntalehteä. Se onkin oiva kanava kertoa lapsiperhepalveluista.

Kuntalehden 3/2015 (5.3.2015) erillisliitteenä on SOS-lapsikylä säätiö julkaissut Uudistuva lastensuojelu 2015 lehden. Lehden voit lukea tai tilata maksutta tästä linkistä.

Myös MLL:n Lapsemme kunta 2015 -lehti ilmestyi Kuntalehden erillisliitteenä 4/2015 (26.3.2015). Lapsemme kunta -lehdessä oli myös artikkeli Raision mallista sekä ensimmäisen Lastensuojeluteko-palkinnon 2013 saaneen Imatran mallista. Asiaa oli lehdessä myös perhekeskus-toiminnasta ja monesta muusta. Lehti löytyy tästä linkistä.

Katsastetaan Lapsiperhefoorumissa 20.4. onko bussissa vielä tilaa ja olisiko lapsiperheiden kalenterissa jollakin aikaa osallistua tähän koko päivän reissuun Raisioon.

Tapaamisiin 20.4.2015. Ohjelman löydät tästä linkistä. 
tiistai 17. maaliskuuta 2015

Akaan Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeessa kehitetään asiakastyötä laaja-alaisesti

Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen ohjausryhmälle esiteltiin maaliskuun kokouksessa millaisia kehittämisen kohteita olisi tarpeen käynnistää.

Ehdotuksia on työstetty monialaisissa työpajoissa henkilöstön kanssa - asiakkaita ja kuntalaisia ei vielä ole ollut mukana työpajoissa tai muutoinkaan valmistelussa. Toivottavasti jatkossa!

Kehittämissuunnitelmia valmistellaan parhaillaan asiakastyöntekijöiden pienryhmissä, jotka myös tekevät ehdotuksia miten lapsiperheiden ja asiakkaiden osaaminen saataisiin kehittämistyöhön mukaan.

Monissa kunnissa on erilaisia kuntalais- tai asiakasraateja, kutsutaan nettipaneeliin kommentoimaan ja evästämään kehittämisehdotuksia, järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia ja pyydetään vastaamaan kyselyihin. On smonenlaisia tapoja kutsua mukaan.

Kehittämiskohteet ovat:

  • Lapsiperheiden tukipalvelut -palvelupisteen käynnistäminen:  tukipisteellä ei ole vielä nimeä -siitä on kilpailu meneillän. Palvelupiste on ns. kynnyksetön palvelu kaikille lapsiperheille. 
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoketjun parantaminen: lapsille, nuorille ja perheille varhaista tukea ja tarpeen mukaista hoitoa. 
  • Nepsy-toiminnan käynnistäminen: ehkäisevää ja varhaista tukea lapsille ja vanhemmille sekä myös osaamista työntekijöille.   
  • Perheasioiden sovittelutoiminnalla monipuolista tukea perheille ja vanhemmille.
  • Lastensuojelun nykytilan analysointi ja sen pohjalta myöhemminn suunniteltavat kehittämistoimet.

Lisäksi yhtenä suurena kehityskohteena on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteistyömallien ja yhteensovittavan johtamisen kehittäminen. Tätä teemaa lähdetään työstämään ohjausryhmän elokuun työskentelyssä. 

Lisäksi ohjausryhmässä todettiin, että vertaisryhmätoiminnan tarvetta parhaillaan selvitetään. Tällaisia ryhmiä on aina ollutkin, ja aika-ajoin on arvioitava millaiselle ryhmätoiminnalle on erilaisille kohderyhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa tarvetta.

Voit tutustua ohjausryhmän kokousmuistioon Akaan nettisivuilla

Kaikille avoin Lapsiperhe-foorumi on 20.4.2015 klo 14. Sen ohjelma löytyy myös nettisivuilta (sivuston oikeasta palkista pitäisi löytyä).  Ohjelma löytyy myös tästä blogista.

Huhtikuun lopulla matkaamme myös opintokäynnille Raisioon. Sieltä saadaan kokemuksia ja toivottavasti uusiakin ideoita lapsiperhepalvelujen kehittämiseksi.