keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Oppia Nurmijärven mallista Akaan Lapsiperhe-foorumissa

Akaan ensimmäiseen Lapsiperhe-foorumiin kokoontui vajaa 40 eri alojen ammattilaista ja muutama päättäjäkin oli mukana.  Seuraava Lapsiperhe-foorumi on syksyllä.Lapsiperhe-foorumissa kuultiin ajankohtaisista muutoksista lainsäädännössä: 1.4.2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jonka tavoitteena on parantaa lapsiperheiden erilaisen tuen saantia kuten kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilöilö tai tukiperhe, vertaisryhmätoimintaa.  Myös päivähoitolaki muuttuu 1.8.2015 ja on jatkossa nimeltään varhaiskasvatuslaki, jonka sisältöä tullaan uudistamaan vielä lakiuudistuksen toisessa vaiheessa. Jokaisen lapsen kanssa tullaan laatimaan varhaiskasvatussuunnitelma -Vasu. Kasvatuskumppanuutta myös edelleen kehitetään.  
Lapsiperhefoorumin pääesityksessä Olli Laiho kuvasi varhaisen avoimen yhteistyö-ajattelua ja toimintamallia sekä Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua sekä suunnitelman keskeistä sisältöä.


Yksinkertaiset yhteiset toimintaperiaatteet.


Sitä tehdään, mikä on lapselle, nuorelle ja perheelle tärkeää.

Voit tutustua perusturvajohtaja Elina Anttilan ja päivähoidon johtaja Anneli Säterin esityksiin Akaan Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeen nettisivuilla - tässä linkki. -oikeassa palkissa 20.4.2015 lapsiperhe-foorumi.

Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta esitteli hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu, jonka esitys löytyy samoin Akaan nettisivuilta, kuten myös pääpuhujan Olli Laihon esitys.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Sivuilla julkaistaan asiallista keskustelua Akaan kaupungin lapsiperhepalvelujen kehittämisestä. Kommentoija esiintyy omalla nimellään.